Vývoj softvéru

VÝVOJ SOFTVÉRU

Ak nie je Váš proces štandardný pre potreby riadenia a rozhodovania je najlepšou voľbou vytvoriť vlastný informačný systém. Dobrý softvér na mieru je cesta ako výrazne znížiť náklady na administratívne a opakujúce sa činnosti, zvýšiť produktivitu a pohodlie zamestnancov, aby mohla firma rásť.

Vývoj vlastného softvéru na mieru je investícia.

Vývoj vlastného softvéru na mieru a vývoj mobilných aplikácií je vhodný všade tam, kde nepostačuje štandard a firma potrebuje, aby sa softvér prispôsobil jej procesom a potrebám.

AKO PRACUJEME

Analýza a návrh riešenia

Analýzou Vašich požiadaviek a procesov pripravíme návrh vhodného softvérového riešenia - už v tomto kroku dbáme na flexibilitu a možnosť implementácie zmien v budúcnosti.

Programovanie

Navrhnuté riešenie rozplánujeme, naprogramujeme a otestujeme ako funkčné celky, pričom máte možnosť skúšať prvotné funkčné prototypy. Finálna aplikácia tak splní Vaše očakávania v najvyššej možnej miere. Priebežné reportovanie aktuálneho stavu vývoja je pre nás samozrejmosťou.

Nasadenie a servis

Po akceptovaní funkcionality sa postaráme o jej presun z testovacieho do produkčného prostredia. Po ukončení vývoja nám záleží na Vašej spokojnosti, preto Vám ponúkneme možnosť pravidelnej údržby a aktualizácie aplikácií od nás.

Hardvérové zabezpečenie

V prípade, že nedisponujete potrebným hardvérom, navrhneme Vám jeho technickú špecifikáciu a zabezpečíme aj jeho dodanie a inštaláciu.