Kvalita a bezpečnosť

KVALITA A BEZPEČNOSŤ

X-Systems s.r.o. v roku 2014 úspešne absolvovala ISO certifikačný audit a získala tak v oblasti vývoja softvéru a správy počítačových sietí certifikáty riadenia

  • systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2016
  • systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2014

V pravidelných ročných intervaloch tieto certifikáty obnovujeme v recertifikačných auditoch pod dohľadom spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. s cieľom zabezpečiť pre našich zákazníkov maximálnu kvalitu a bezpečnosť vyvíjaných produktov a poskytovaných služieb.

ISO CERTIFIKÁTY

ISO 9001

ISO 27001