Správa a servis

SPRÁVA A SERVIS

Zabezpečujeme správu a servis počítačových sietí komplexne. To znamená od návrhu sieťového riešenia, dodávky a realizácie, pravidelného monitorovania, správy a servisu siete a spravovaných systémov.

Hlavným cieľom takejto pravidelnej starostlivosti je prevencia a minimalizácia rizika výpadku činnosti jednotlivých spravovaných komponentov. Výsledkom takejto dlhodobej starostlivosti je vysoká dostupnosť prevádzkovaných systémov a sietí, ktoré umožnia využívať nainštalované technológie a systémy v maximálnom rozsahu.

AKO PRACUJEME

Správa a servis

 • pravidelná starostlivosť a správa počítačových sietí
 • pravidelná kontrola a aktualizácia nastavení aktívnych sieťových prvkov
 • pravidelná aktualizácia firmvéru a softvéru aktívnych sieťových prvkov
 • pravidelné zálohovanie
 • permanentný monitoring aktívnych sieťových prvkov
 • notifikácie o výpadkoch
 • správa bezdrôtovej siete WiFi
 • zabezpečenie lokálnych a virtuálnych privátnych sietí
 • riešenie záručných reklamácií a pozáručného servisu

Projekcia sietí

 • návrh a projekcia slaboprúdových rozvodov
 • analýza existujúcej štruktúrovanej kabeláže
 • technické a výkresové spracovanie projektu štruktúrovanej kabeláže

Realizácia sietí

 • dodávka kvalitných a overených značiek aktívnych aj pasívnych sieťových prvkov
 • inštalácia metalických a optických dátových rozvodov, káblových systémov, dátových rozvádzačov a zásuviek
 • certifikačné meranie a testovanie dátových rozvodov
 • inštalácia a konfigurácia aktívnych sieťových prvkov
 • návrh a realizácia šifrovaných virtuálnych privátnych sietí medzi pobočkami
 • analýza a riešenie bezpečnosti počítačových sietí
 • konzultačná činnosť a užívateľská podpora