X-Systems s.r.o.

je na trhu v oblasti informačných technológií od roku 2008. Zaoberáme sa vývojom softvérových riešení, web a mobilných aplikácií a integráciou systémov a zariadení.

Taktiež sa venujeme návrhu, realizácii, správe a údržbe počítačových sietí a informačných systémov.

Dokážeme zabezpečiť dodávku softvérových riešení iných výrobcov, softvérových licencií a taktiež špečifikáciu a dodávku hardvéru.

Vývoj softvéru

Vývoj softvéru

 • Analýza požiadaviek
 • Návrh technického riešenia a dizajnu softvérových riešení
 • Programovanie softvérových riešení
 • Testovanie aplikácií
 • Spracovanie projektovej a používateľskej dokumentácie
 • Preklady aplikácií do viacerých jazykových mutácií
 • Hromadné spracovanie údajov

Správa a servis

Správa a servis

 • Analýza aktuálneho stavu a zabezpečenia siete
 • Optimalizácia sieťových zariadení
 • Monitorovanie sieťových zariadení
 • Pravidelná údržba a servis spravovaných zariadení
 • Správa informačných systémov a servrov
 • Inštalácia a konfigurácia systémov a zariadení
 • Evidencia a správa licencií a záruk

Predaj SW a HW

Predaj SW a HW

 • Špecifikácia hardvéru a softvéru podľa požiadaviek
 • Objednanie a doručenie priamo na miesto realizácie
 • Evidencia a predlžovanie softvérových licencií a záruk zariadení
 • Technická podpora pri inštalácií nových zariadení
 • Poradenské služby pri špecifikácií softvérových a hardvérových riešení